گشت مداوم موتوری

شرکت تراکت سون با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات درست و کار امد و هزینه های این راه و سوخت نشدن سرمایه های شما عزیزان چندین نفر موتور سوار متعهد و خبره را استخدام نموده تا بطور مداوم از نیروهای در حال پخش سرکشی و بازرسی نمایند .

نیروهای موتور سوار با گرفتن عکس از کارکنان فرستاده شده به محل های موردنظر شما در حین کار , اطمینان خاطر را به شما می دهند که سفارش شما به نحو احسنت در حال انجام است .