teraket7

درباره teraket7

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
teraket7 تاکنون 160 مطلب را ایجاد کرده است.

پخش تراکت در چهارراه های پر تردد بین خودروها

پخش تراکت در چهارراه های پر تردد بین خودروها در [...]

پخش تراکت در ایستگاه های مترو

پخش تراکت در ایستگاه های مترو در این مطب می [...]